Gazowe Pompy ciepła - Zasilanie wodne AWS YOSHI

Zasilanie AWS YOSHI

Zastosowanie Gazowych Pomp Ciepła produkcji AISIN SEIKO CO LTD z grupy TOYOTA możliwe też jest przez zasilanie urządzeń wewnętrznych wodą przy użyciu wewnętrznych wymienników czynnika R410A/woda AWS YOSHI.

Zasilanie wodne AWS YOSHI posiada zakres mocy dostosowany do typoszeregu produkowanych jednostek zewnętrznych i wynosi odpowiednio po uwzględnieniu straty wymiennikowej:

 

Jednostka zewnętrzna8HP10HP13HP16HP20HP25HP16HP+
16HP
16HP+
20HP
20HP+
20HP
20HP+
25HP
25HP+
25HP
AWS YOSHI Moc [kW] chł./grz.21,0/
23,5
26,5/
30,0
33,5/
7,5
41,0/
47,5
52,0/
60,0
63,0/
75,0
82,0/
95,0
93,0/
07,5
104,0/
20,0
115,0/
135,0
126,0/
150,0

Poniżej przykład podłączenia jednostek zewnętrznych ze stacją wymiennikową TWIN AWS(*):

twin yoshi

i rysunek pokazujący pomieszczenie z wymiennikami AWS(*):

TWIN YOSHI AWS

 

Wymienniki AWS YOSHI modulują wytwarzaną moc, sterownik nadrzędny Thermo Manager posiada możliwości sterowania wszystkimi elementami instalacji (pompy obiegowe, cyrkulacyjne, zawory trójdrogowe, programatory tygodniowe i inne ). Można stworzyć tez własne krzywe grzania i chłodzenia, zmiana trybu pracy z chłodzenia na ogrzewanie jest automatyczna. Wszystkie wymienniki AWS YOSHI mają możliwości wyprowadzenia wszelkich parametrów pracy do sieci po szynie MOD-BUS.

Zupełnie oddzielnym obiegiem od jednostek zewnętrznych jest obieg wspomagania produkcji ciepłej wody użytkowej WKIT, który odbiera niewykorzystane ciepło silnika i układu spalinowego w dodatkowym wymienniku. Obieg ten napełniony 40% mieszanką glikolową zasila wymiennik w zasobniku c.w. parametrem 60°C/55°C. Proces ten przebiega automatycznie zgodnie z poniższym schematem(*):

W tabeli zestawione są maksymalne moce uwalniane do wspomagania produkcji c.w.u. przez poszczególne produkowane modele zasilania:

Model GHP        8HP        10HP      13HP      16HP      20HP      25HP
Moc WKIT    [ kW ]          8,0         10,0       13,0      16,0      20,0      25,0

 

Wykorzystanie wszystkich możliwości Gazowych Pomp Ciepła produkcji AISIN z grupy Toyota bardzo obniża koszty eksploatacji klimatyzacji i produkcji c.w.u., jednocześnie daje możliwości projektantowi budynku zadośćuczynienia energetycznym normatywom obecnym i w przyszłych latach.

WKIT1